Akty prawne

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dziennik Ustaw 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony

Wydany: 22.08.1997 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999

Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 18.04.2005 / Ogłoszony: 09.05.2005 / Wszedł w życie: 24.05.2005 / Obowiązuje od: 24.05.2005

Dziennik Ustaw 2007 nr 212 poz. 1568

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 15.11.2007 / Wszedł w życie: 15.11.2007 / Obowiązuje od: 15.11.2007

Dziennik Ustaw 2010 nr 7 poz. 50

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 31.12.2009 / Ogłoszony: 18.01.2010 / Wszedł w życie: 02.02.2010 / Obowiązuje od: 02.02.2010

Dziennik Ustaw 2015 poz. 1012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 08.07.2015 / Ogłoszony: 22.07.2015 / Wszedł w życie: 06.08.2015 / Obowiązuje od: 06.08.2015

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dziennik Ustaw 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wydany: 2004-08-27 / Ogłoszony: 2004-09-27 / Wszedł w życie: 2004-10-01 / Obowiązuje od: 2004-10-01

Dziennik Ustaw 1996 nr 60 poz. 281

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Wydany: 15.05.1996 / Wszedł w życie: 02.06.1996 / Obowiązuje od: 02.06.1996

Dziennik Ustaw 2004 nr 261 poz. 2602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

Wydany: 26.11.2004 / Ogłoszony: 09.12.2004 / Wszedł w życie: 09.12.2004 / Obowiązuje od: 09.12.2004

Dziennik Ustaw 2010 nr 23 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Wydany: 2010-02-03 / Ogłoszony: 2010-02-12 / Wszedł w życie: 2010-02-27 / Obowiązuje od: 2010-02-27

Dziennik Ustaw 2014 poz. 1360

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Wydany: 2014-09-19 / Ogłoszony: 2014-10-08 / Wszedł w życie: 2014-10-23 / Obowiązuje od: 2014-10-23

Dziennik Ustaw 2017 poz. 235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty

Wydany: 2017-02-06 / Ogłoszony: 2017-02-09 / Wejdzie w życie: 2017-09-10

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Wydany: 21.08.2006 / Ogłoszony: 05.10.2006 / Wszedł w życie: 20.10.2006 / Obowiązuje od: 20.10.2006

Dziennik Ustaw 2005 nr 65 poz. 573

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wydany: 11.03.2005 / Ogłoszony: 21.04.2005 / Wszedł w życie: 06.05.2005 / Obowiązuje od: 06.05.2005

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 15 marca 2006 poz. 15

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Ogłoszony: 2006-03-15 / Wszedł w życie: 2006-03-15 / Obowiązuje od: 2006-03-15

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2007 poz. 101

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Ogłoszony: 2007-12-31 / Wszedł w życie: 2007-12-31 / Obowiązuje od: 2007-12-31

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Dziennik Ustaw 2016 poz. 1538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.

Wydany: 2016-09-15 / Ogłoszony: 2016-09-23 / Wejdzie w życie: 2017-01-01 / Obowiązuje od: 2017-01-01

Inne akty prawne

Dziennik Ustaw 2017 poz. 646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników

Wydany: 07.03.2017 / Ogłoszony: 27.03.2017 / Wszedł w życie: 11.04.2017

Dziennik Ustaw 2016 poz. 1845

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników

Wydany: 09.11.2016 / Ogłoszony: 15.11.2016 / Wszedł w życie: 16.11.2016 / Obowiązuje od: 16.11.2016

Dziennik Ustaw 2004 nr 247 poz. 2482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

Wydany: 2004-11-04 / Ogłoszony: 2004-11-19 / Wszedł w życie: 2004-12-04 / Obowiązuje od: 2004-12-04

Dziennik Ustaw 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Wydany: 2011-04-15 / Ogłoszony: 2011-06-01 / Wszedł w życie: 2011-07-01 / Obowiązuje od: 2011-07-01

Dziennik Ustaw 2005 nr 109 poz. 918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

Wydany: 14.06.2005 / Ogłoszony: 21.06.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006

Dziennik Ustaw 2010 nr 216 poz. 1426

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

Wydany: 2010-11-05 / Ogłoszony: 2010-11-17 / Wszedł w życie: 2010-12-02 / Obowiązuje od: 2010-12-02

Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

Wydany: 2012-12-11 / Ogłoszony: 2013-01-04 / Wszedł w życie: 2013-01-19 / Obowiązuje od: 2013-01-19

Dziennik Ustaw 2004 nr 243 poz. 2433

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Wydany: 28.10.2004 / Ogłoszony: 15.11.2004 / Wszedł w życie: 01.01.2005 / Obowiązuje od: 01.01.2005

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.10.9.60

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi

08.07.2010 / 21.07.2010

  1. URZ. Min. Zdr. 2012.7

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi

2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12

  1. URZ. Min. Zdr. 2013.19

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi

2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17

  1. URZ. Min. Zdr. 2015.35

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi

2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29

Dz.Urz.MZ.05.8.29

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

2005-05-17

Dz.Urz.MZ.07.19.99

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 2007-12-14