Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja czasowa

Powód dyskwalifikacji Okres dyskwalifikacji
Okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
Zabieg usunięcia zęba, leczenie przewodowe i inne drobne zabiegi chirurgiczne 7 dni
Leczenie zęba, wizyta u stomatologa 24h
Większe operacje i inne zabiegi medyczne wykonywane sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegające z naruszeniem ciągłości skóry lub błon śluzowych 6 miesięcy
Wykonanie tatuażu, przekłuwaniu ucha itp. 6 miesięcy
Zabieg akupunktury (chyba, że akupunktura została wykonana igłami do akupunktury jednorazowego użytku przez wykwalifikowanego lekarza) 6 miesięcy
Kontakt z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą) 6 miesięcy
Zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy 5 dni
(od ostatniego zażycia)
Zabieg endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia) 6 miesięcy
Ostre choroby (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego) do pełnego wyleczenia
Leczenie antybiotykami 14 dni
(od zakończenia leczenia)
Okres, gdy wartość ciśnienia nie mieści się w granicach 90/60 – 180/100 mm Hg, tętno pomiarowe 50-100/min
Gruźlica i otrzymanie od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu 2 lata
Choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
Rzeżączka 2 lata
(od zakończenia leczenia)
Pobyt w krajach o dużej częstotliwości występowania nosicieli przeciwciał anty-HIV i chorych na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia) 6 miesięcy
Nietypowe zmiany skórne do czasu wyjaśnienia
ich przyczyny
Od chwili powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli wystąpiły w tym czasie objawy którejś z chorób) 6 miesięcy
Od chwili powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej) 12 miesięcy
Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy. Po tym okresie ponowne zakwalifikowanie jest możliwe tylko pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej 6 miesięcy
Potwierdzone wyleczenie brucelozy i gorączki Q 2 lata
Zakończenie leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne) 3 lata
Po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca 2 lata
Potwierdzone wyleczenie zapalenia szpiku 2 lata
Całkowite wyleczenie z toksoplazmozy 6 miesięcy
Wyleczenie mononukleozy zakaźnej 6 miesięcy
Poród lub po zakończeniu ciąży 6 miesięcy
Przetoczenie krwi i jej składników 6 miesięcy
Przeszczep ludzkich tkanek i komórek 6 miesięcy
Przebyta choroba zakaźna przy uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych 2 tygodnie
(co najmniej)
Przebycie grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 °C 2 tygodnie
Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby zwykle
4 tygodnie
Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby 6 miesięcy
Okres pozbawienia wolności i okres po odbytej karze więzienia 6 miesięcy

Okresowe szczepienia również powodują dyskwalifikację. Jest on uzależniony od rodzaju szczepionki:

 • 4 tygodnie – szczepionki z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze,
 • 48 godzin – szczepionki z zabitymi bakteriami, reiketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu,
 • 48 godzin – szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą),
 • 1 tydzień – szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą),
 • 3 miesiące – bierne uodparnianie surowicami odzwierzęcymi,
 • 48 godzin – przyjęcie anatoksyny błonicowej i tężcowej,
 • 48 godzin – przyjęcie szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.

Przyjmowanie leków

Przyjmowanie leków może wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia. Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. W przypadku przyjmowania innych leków, aby oddać krew należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy dyskwalifikuje przez 5 dni od ostatniego zażycia).

Dyskwalifikacja stała

 • Poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi),
  • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,
  • stan po zawale mięśnia sercowego,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • niewydolność krążenia,
  • miażdżyca znacznego stopnia.
 • Choroby pochodzenia mózgowonaczyniowego (np. stan po udarze mózgu).
 • Poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego).
 • Poważne choroby skóry (np. łuszczyca).
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie.
 • Choroby metaboliczne i układu endokrynnego, np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • Choroby układowe np. kolagenozy.
 • Nowotwory złośliwe.
 • Choroby zakaźne
  • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w wywiadzie,
  • każda żółtaczka o niejasnej etiologii,
  • babeszjoza,
  • kala azar (leiszmanioza trzewna),
  • Trypanosoma cruzi (gorączka Chagasa)
  • promienica,
  • HLTV I/II — retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych — występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego.
 • Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS).
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwane przez 6 miesięcy, jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych nie wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano tych badań.
 • Przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
  • narkomani,
  • osoby uprawiające prostytucję,
  • osoby często zmieniające partnerów seksualnych.
 • Osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup.
 • Lekozależność, alkoholizm.
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba u osoby lub w rodzinie.
 • Kiła.
 • Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie kiedykolwiek hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek.
 • Leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów.
 • Przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii.
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych.
 • Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.