Kryształowe Serce

 

Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:

prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:– krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK– pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK

w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Wyróżnienie to przyznaje z upoważnienia ZG PCK, raz w roku Kapituła „Kryształowego Serca”, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Kapitule przewodniczy Przewodniczący KR HDK.

Do wręczania „Kryształowego Serca” upoważnieni są członkowie Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.

Podstawa prawna: – Zasady nadawania wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Pokrywanie kosztów wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Wniosek o nadanie wyróżnienia „Kryształowe Serce”