Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty )

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‚dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

 

Zarząd Główny PCK kieruje do Prezydenta RP wnioski o nadanie odznaczeń a w szczególnych wypadkach orderów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dotyczy to osób które:
– Oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
– Posiadają wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK
– Wykazały się co najmniej 10-letnim okresem aktywnej działalności w Ruchu honorowego krwiodawstwa PCK.

 

Krzyż ten jest dla osób które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.