Odznaka Honorowa PCK

 

 

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

– członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami dla rozwoju Stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne PCK oraz lokalne zbiorowości społeczne, które wnoszą szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia., które wniosły szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia,

 –  osoby nie będące członkami Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucje i organizacje czynnie wspierające Stowarzyszenie,

– organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, realizujący humanitarne cele Czerwonego Krzyża i współdziałające z Polskim Czerwonym Krzyżem

 

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia

Odznakę nadaje się po co najmniej 3-letniej działalności w PCK

 

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia

 

Odznakę nadaje się po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia.

 

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia

Odznakę nadaje się po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia

 

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia

Odznakę nadaje się po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia